Source code

Revision control

Copy as Markdown

Other Tools

Test Info:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Test for Bug 479863</title>
<script src="/tests/SimpleTest/SimpleTest.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/tests/SimpleTest/test.css"/>
<script type="text/javascript" src="manifest.js"></script>
</head>
<body>
<pre id="test">
<script class="testbody" type="text/javascript">
var manager = new MediaTestManager;
function checkSuspendCount(evt) {
var v = evt.target;
++v.suspendCount;
is(v.networkState, v.NETWORK_IDLE, v.name + " got suspended, count=" + v.suspendCount);
if (v.suspendCount == v.expectedSuspendCount) {
removeNodeAndSource(v);
manager.finished(v.name);
}
if (v.suspendCount > v.expectedSuspendCount) {
ok(false, v.name + " got too many suspend events");
}
}
var tests = [
{
name: 'v1',
preload: 'none',
expectedSuspendCount: 2,
onsuspend(evt) {
checkSuspendCount(evt);
if (evt.target.suspendCount == 1) {
evt.target.preload = 'auto';
}
}
},
{
name: 'v2',
preload: 'auto',
expectedSuspendCount: 1,
onsuspend: checkSuspendCount
},
{
name: 'v3',
preload: 'none',
autoplay: true,
expectedSuspendCount: 1,
onsuspend: checkSuspendCount
},
{
name: 'v4',
preload: 'none',
expectedSuspendCount: 2,
onsuspend(evt) {
checkSuspendCount(evt);
if (evt.target.suspendCount == 1) {
evt.target.play();
}
}
},
// disable v5 since media element doesn't support 'load' event anymore.
/*{
name: 'v5',
preload: 'none',
expectedSuspendCount: 2,
onsuspend: function(evt) {
checkSuspendCount(evt);
if (evt.target.suspendCount == 1) {
evt.target.currentTime = 0.1;
}
}
},*/
{
name: 'v6',
preload: 'none',
expectedSuspendCount: 2,
onsuspend(evt) {
checkSuspendCount(evt);
if (evt.target.suspendCount == 1) {
evt.target.autoplay = true;
}
}
}
];
function startTest(test, token) {
var v = document.createElement("video");
v.name = test.name;
var key = Math.random();
v.src = "seek.ogv?key=" + key + "&id=" + v.name;
v.preload = test.preload;
v.suspendCount = 0;
v.expectedSuspendCount = test.expectedSuspendCount;
if (test.autoplay) {
v.autoplay = true;
}
v.onsuspend = test.onsuspend;
document.body.appendChild(v);
manager.started(v.name);
}
SimpleTest.waitForExplicitFinish();
SpecialPowers.pushPrefEnv({"set": [["media.cache_size", 40000]]}, function() {
manager.runTests(tests, startTest);
});
</script>
</pre>
</body>
</html>