Source code

Revision control

Copy as Markdown

Other Tools

<!DOCTYPE html>
<html lang="ga-IE">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Test for Irish uppercasing</title>
<style>
body {
font: 16px/20px monospace;
text-transform: none;
}
</style>
</head>
<body>
ORD NA bhFOCAL
/ COSÁN NA bhFILÍ
/ ÁR bPOBAL
/ NÓRA NA bPORTACH
/ I dTOSACH BÁIRE
/ AN GHAEILGE I dTUAISCEART NA hÉIREANN
/ AS AN gCEANTAR SIN
/ I gCONTAE NA MÍ AGUS I gCONAMARA
/ DÉ hAOINE
/ OIRTHEAR NA hÁISE
/ PARLAIMINT NA hEORPA
/ POBLACHT NA hÉIREANN
/ EALAÍN NA hIODÁILE
/ NA hÍOSÁNAIGH
/ ACADAMH NA hOLLSCOLAÍOCHTA
/ TÍR NA hÓIGE
/ TOGHCHÁN NA hUACHTARÁNACHTA
/ NA hÚDARÁIS CHÁNACH
/ I mBUN MO MHACHNAMH
/ I mBÉAL FEIRSTE AGUS I mBAILE ÁTHA CLIATH
/ ÁR nACMHAINNÍ UISCE
/ EOLAÍOCHT NA nÁBHAR
/ LUCHT NA nEALAÍON
/ CEOL NA nÉAN
/ ORD NA nIMEACHTAÍ
/ LUCHT ADHARTHA NA nÍOMHÁNNA
/ GNÉITHE DÁR nOIDHREACHT
/ CULTÚR NA nÓG
/ OCHT nUAIRE SA LÁ
/ FORMHÓR NA nÚDARÁS
/ ÁR nATHAIR
/ CLÁR NA nÁBHAR
/ LOCH nEATHACH
/ CUMANN NA nÉIREANNACH AONTAITHE
/ GRÉASÁN NA nIONTAS
/ NÓIBHÍSEACHT NA nÍOSÁNACH
/ I gCEANTAR NA nOILEÁN
/ TÍR NA nÓG
/ BAILE NA nULTACH
/ GORT NA nÚLL
/ CEOL NA nDAOINE
/ I nDÚN NA nGALL
/ TÁIM I nGRÁ LEAT
/ LABHAIR SÉ I nGAEILGE!
/ CÉN tAM É?
/ TÁ AN tÁDH ORM INNIU!
/ DEN OBAIR AN tEOLAS
/ AN tÉILEAMH A ÍOC
/ AN tINNEALL CUARDAIGH IS FEARR
/ AN tÍOCHTAR A CHUR IN UACHTAR
/ TABHAIR AN tORDÚ SEO DÓ!
/ TÁ AN tÓR BUÍ AIGE.
/ AN tUISCE BEATHA AR AN TÁBLA.
/ AN tÚRSCÉAL IS DEIREANAÍ
/ AN tACHT OIDEACHAIS
/ AN tÁIVÉ MÁIRIA
/ AN tEARRACH ARABACH
/ AN tÉIRÍ AMACH
/ AN tIMEALL
/ AN tÍOSÁNACH PEADAR CANISIUS
/ AN tOILEÁNACH
/ AN tÓR MUIRE
/ AN tUASAL ÉAMON Ó CUÍV
/ AN tÚDARÁS UM BÓITHRE NÁISIÚNTA
/ AR AON tSLÍ
/ BÉAL ÁTHA AN tSLÉIBHE
/ AMACH ÓN tSNÁTHAID
/ BANRÍON AN tSNEACHTA
/ AR AN tSRÁID
/ CAINT AN tSRÁIDBHAILE
/ CORA CRUA AN tSAOIL
/ BHOLADH AN tSÁILE
/ UAIR SA tSEACHTAIN
/ DEIREADH AN tSÉASÚIR
/ FEAR AN tSIOPA
/ AN tSÍOCHÁIN A CHOIMEÁD
/ AN tSOCHAÍ FAISNÉISE
/ GAOTH AN tSÓLÁIS
/ IS BEAG AN tSUIM IAD
/ INFHEICTHE AG AN tSÚIL
/ CNOC AN tSAMHRAIDH
/ CIONN tSÁILE
/ AN tSEIRBHÍS PHOIBLÍ
/ BAILE AN tSÉIPÉIL
/ AN tSIRIA
/ AN tSÍN
/ OIFIG AN tSOLÁTHAIR
/ POLL AN tSÓMAIS
/ EOLAIRE AN tSUÍMH
/ CASADH AN tSÚGÁIN
/ SCRÍOBHFAIDH
/ PREABPHAS
/ ÚSÁIDTEAR
/ SNAGCHEOL
/ STÁITSE IMBOLC
/ IN-ATHNUAITE AGATSA
/ TEANGA DHOMHANDA
/ RÉALTSRUTH
/ NA HATAÍ
/ NA HATAÍ
/ ÁR NATHAIR
/ ÁR NATHAIR
/ T-LÉINE
/ TORC ALLTA
/ TSK TSK TSK A CHARA
</body>
</html>