Source code

Revision control

Copy as Markdown

Other Tools

Test Info:

<!DOCTYPE html>
<html lang="ga-IE">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Test for Irish lowercasing</title>
<style>
body {
font: 16px/20px monospace;
text-transform: lowercase;
word-break: keep-all;
}
</style>
</head>
<body>
ÁR nACMHAINNÍ UISCE
/ ÁR N-ACMHAINNÍ UISCE
/ Ár nAcmhainní Uisce
/ Ár n-Acmhainní Uisce
/ ár n-acmhainní uisce
/ Ár nathair
/ ÁR NATHAIR
/ Ár Nathair
/ N-a shaighdiúir
/ gan dul as aca ach le nA chabhair
/ EOLAÍOCHT NA nÁBHAR
/ EOLAÍOCHT NA n-ÁBHAR
/ Eolaíocht na nÁbhar
/ Eolaíocht na n-Ábhar
/ eolaíocht na n-ábhar
/ Amhrán náisiúnta
/ Amhrán Náisiúnta
/ AMHRÁN NÁISIÚNTA
/ LUCHT NA nEALAÍON
/ LUCHT NA n-EALAÍON
/ Lucht na nEalaíon
/ Lucht na n-Ealaíon
/ lucht na n-ealaíon
/ Neart Daoine
/ neart daoine
/ NEART DAOINE
/ CEOL NA nÉAN
/ CEOL NA n-ÉAN
/ Ceol na nÉan
/ Ceol na n-Éan
/ ceol na n-éan
/ Sa Néal
/ Sa néal
/ SA NÉAL
/ ORD NA nIMEACHTAÍ
/ ORD NA n-IMEACHTAÍ
/ Ord na nImeachtaí
/ Ord na n-Imeachtaí
/ ord na n-imeachtaí
/ Nathair Nimhe
/ Nathair nimhe
/ NATHAIR NIMHE
/ LUCHT ADHARTHA NA nÍOMHÁNNA
/ LUCHT ADHARTHA NA n-ÍOMHÁNNA
/ Lucht Adhartha na nÍomhánna
/ Lucht Adhartha na n-Íomhánna
/ lucht adhartha na n-íomhánna
/ Níos Measa
/ níos measa
/ NÍOS MEASA
/ GNÉITHE DÁR nOIDHREACHT
/ GNÉITHE DÁR n-OIDHREACHT
/ Gnéithe Dár nOidhreacht
/ Gnéithe Dár n-Oidhreacht
/ gnéithe dár n-oidhreacht
/ Duine Nochta
/ Duine nochta
/ DUINE NOCHTA
/ CULTÚR NA nÓG
/ CULTÚR NA n-ÓG
/ Cultúr na nÓg
/ Cultúr na n-Óg
/ cultúr na n-óg
/ Dhá Nóiméad
/ Dhá nóiméad
/ DHÁ NÓIMÉAD
/ OCHT nUAIRE SA LÁ
/ OCHT n-UAIRE SA LÁ
/ Ocht nUaire Sa Lá
/ Ocht n-Uaire Sa Lá
/ ocht n-uaire sa lá
/ Gúna Nua
/ gúna nua
/ GÚNA NUA
/ FORMHÓR NA nÚDARÁS
/ FORMHÓR NA n-ÚDARÁS
/ Formhór na nÚdarás
/ Formhór na n-Údarás
/ formhór na n-údarás
/ Imoibreoir Núicléach
/ Imoibreoir núicléach
/ IMOIBREOIR NÚICLÉACH
/ sean-Airteagal
/ SeanAirteagal
/ BunIoncaim
/ Bun-Ioncaim
/ BuanOrduithe
/ Buan-Orduithe
/ ÁR nATHAIR
/ Ár nAthair
/ CLÁR NA nÁBHAR
/ Clár na nÁbhar
/ CEOL NA nDAOINE
/ Ceol na nDaoine
/ TÁIM I nGRÁ LEAT
/ Táim i nGrá Leat
/ CÉN tAM É?
/ CÉN t-AM É?
/ Cén tAm É?
/ Cén t-Am É?
/ cén t-am é?
/ Tar Ar Ais!
/ tar ar ais!
/ TÁ AN tÁDH ORM INNIU!
/ TÁ AN t-ÁDH ORM INNIU!
/ Tá An tÁdh Orm Inniu!
/ Tá An t-Ádh Orm Inniu!
/ tá an t-ádh orm inniu!
/ Rud Tábhachtach
/ Rud tábhachtach
/ rud tábhachtach
/ DEN OBAIR AN tEOLAS
/ DEN OBAIR AN t-EOLAS
/ Den Obair an tEolas
/ Den Obair an t-Eolas
/ den obair an t-eolas
/ AN tÉILEAMH A ÍOC
/ AN t-ÉILEAMH A ÍOC
/ An tÉileamh a Íoc
/ An t-Éileamh a Íoc
/ an t-éileamh a íoc
/ AN tINNEALL CUARDAIGH IS FEARR
/ AN t-INNEALL CUARDAIGH IS FEARR
/ An tInneall Cuardaigh Is Fearr
/ An t-Inneall Cuardaigh Is Fearr
/ an t-inneall cuardaigh is fearr
/ AN tÍOCHTAR A CHUR IN UACHTAR
/ AN t-ÍOCHTAR A CHUR IN UACHTAR
/ An tÍochtar a Chur In Uachtar
/ An t-Íochtar a Chur In Uachtar
/ an t-íochtar a chur in uachtar
/ TABHAIR AN tORDÚ SEO DÓ!
/ TABHAIR AN t-ORDÚ SEO DÓ!
/ Tabhair An tOrdú Seo Dó!
/ Tabhair An t-Ordú Seo Dó!
/ tabhair an t-ordú seo dó!
/ TÁ AN tÓR BUÍ AIGE.
/ TÁ AN t-ÓR BUÍ AIGE.
/ Tá An tÓr Buí Aige.
/ Tá An t-Ór Buí Aige.
/ tá an t-ór buí aige.
/ AN tUISCE BEATHA AR AN TÁBLA.
/ AN t-UISCE BEATHA AR AN TÁBLA.
/ An tUisce Beatha Ar An Tábla.
/ An t-Uisce Beatha Ar An Tábla.
/ an t-uisce beatha ar an tábla.
/ AN tÚRSCÉAL IS DEIREANAÍ
/ AN t-ÚRSCÉAL IS DEIREANAÍ
/ An tÚrscéal Is Deireanaí
/ An t-Úrscéal Is Deireanaí
/ an t-úrscéal is deireanaí
/ Dréacht-Acht
/ DréachtPhlean
/ Dréacht-Phlean
/ Dréacht-Íocaíocht
/ ÁitAinmneacha
/ Áit-Ainmneacha
/ StátUrraithe
/ Stát-Urraithe
/ AR AON tSLÍ
/ Ar Aon tSlí
/ AMACH ÓN tSNÁTHAID
/ Amach Ón tSnáthaid
/ AR AN tSRÁID
/ Ar An tSráid
/ CAINT AN tSRÁIDBHAILE
/ Caint An tSráidbhaile
/ CORA CRUA AN tSAOIL
/ Cora Crua An tSaoil
/ BHOLADH AN tSÁILE
/ Bholadh An tSáile
/ UAIR SA tSEACHTAIN
/ Uair Sa tSeachtain
/ DEIREADH AN tSÉASÚIR
/ Deireadh An tSéasúir
/ FEAR AN tSIOPA
/ Fear an tSiopa
/ AN tSÍOCHÁIN A CHOIMEÁD
/ An tSíocháin a Choimeád
/ AN tSOCHAÍ FAISNÉISE
/ An tSochaí Faisnéise
/ GAOTH AN tSÓLÁIS
/ Gaoth aN tSóláis
/ IS BEAG AN tSUIM IAD
/ Is Beag An tSuim Iad
/ INFHEICTHE AG AN tSÚIL
/ Infheicthe Ag An tSúil
/ SCRÍOBHFAIDH
/ Scríobhfaidh
/ PREABPHAS
/ Preabphas
/ ÚSÁIDTEAR
/ Úsáidtear
/ SNAGCHEOL
/ Snagcheol
/ IN-ATHNUAITE AGATSA
/ In-Athnuaite AGATSA
/ TEANGA DHOMHANDA
/ Teanga Dhomhanda
/ RÉALTSRUTH
/ Réaltsruth
/ NA HATAÍ
/ Na Hataí
/ T-LÉINE
/ T-Léine
/ t-Léine
/ t-léine
/ TORC ALLTA
/ Torc Allta
/ TSK TSK TSK A CHARA
/ Tsk Tsk Tsk a Chara
</body>
</html>