Source code

Revision control

Copy as Markdown

Other Tools

import WebIDL
def WebIDLTest(parser, harness):
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {
stringifier;
};
"""
)
results = parser.finish()
harness.ok(
isinstance(results[0].members[0], WebIDL.IDLMethod),
"Stringifer should be method",
)
parser = parser.reset()
threw = False
try:
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {
stringifier;
stringifier;
};
"""
)
results = parser.finish()
except Exception:
threw = True
harness.ok(threw, "Should not allow two 'stringifier;'")
parser = parser.reset()
threw = False
try:
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {
stringifier;
stringifier DOMString foo();
};
"""
)
results = parser.finish()
except Exception:
threw = True
harness.ok(threw, "Should not allow a 'stringifier;' and a 'stringifier()'")
parser = parser.reset()
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {
stringifier attribute DOMString foo;
};
"""
)
results = parser.finish()
harness.ok(
isinstance(results[0].members[0], WebIDL.IDLAttribute),
"Stringifier attribute should be an attribute",
)
stringifier = results[0].members[1]
harness.ok(
isinstance(stringifier, WebIDL.IDLMethod),
"Stringifier attribute should insert a method",
)
harness.ok(stringifier.isStringifier(), "Inserted method should be a stringifier")
parser = parser.reset()
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {};
interface mixin TestStringifierMixin {
stringifier attribute DOMString foo;
};
TestStringifier includes TestStringifierMixin;
"""
)
results = parser.finish()
harness.ok(
isinstance(results[0].members[0], WebIDL.IDLAttribute),
"Stringifier attribute should be an attribute",
)
stringifier = results[0].members[1]
harness.ok(
isinstance(stringifier, WebIDL.IDLMethod),
"Stringifier attribute should insert a method",
)
harness.ok(stringifier.isStringifier(), "Inserted method should be a stringifier")
parser = parser.reset()
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {
stringifier attribute USVString foo;
};
"""
)
results = parser.finish()
stringifier = results[0].members[1]
harness.ok(
stringifier.signatures()[0][0].isUSVString(),
"Stringifier attributes should allow USVString",
)
parser = parser.reset()
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {
[Throws, NeedsSubjectPrincipal]
stringifier attribute USVString foo;
};
"""
)
results = parser.finish()
stringifier = results[0].members[1]
harness.ok(
stringifier.getExtendedAttribute("Throws"),
"Stringifier attributes should support [Throws]",
)
harness.ok(
stringifier.getExtendedAttribute("NeedsSubjectPrincipal"),
"Stringifier attributes should support [NeedsSubjectPrincipal]",
)
parser = parser.reset()
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {
stringifier attribute UTF8String foo;
};
"""
)
results = parser.finish()
stringifier = results[0].members[1]
harness.ok(
stringifier.signatures()[0][0].isUTF8String(),
"Stringifier attributes should allow UTF8String",
)
parser = parser.reset()
threw = False
try:
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {
stringifier attribute ByteString foo;
};
"""
)
results = parser.finish()
except Exception:
threw = True
harness.ok(threw, "Should not allow ByteString")
parser = parser.reset()
threw = False
try:
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {
stringifier;
stringifier attribute DOMString foo;
};
"""
)
results = parser.finish()
except Exception:
threw = True
harness.ok(threw, "Should not allow a 'stringifier;' and a stringifier attribute")
parser = parser.reset()
threw = False
try:
parser.parse(
"""
interface TestStringifier {
stringifier attribute DOMString foo;
stringifier attribute DOMString bar;
};
"""
)
results = parser.finish()
except Exception:
threw = True
harness.ok(threw, "Should not allow multiple stringifier attributes")