Revision control

Other Tools

1
{
2
"version": "2.2019c",
3
"aliases": {
4
"AUS Central Standard Time": {
5
"aliasTo": "Australia/Darwin"
6
},
7
"AUS Eastern Standard Time": {
8
"aliasTo": "Australia/Sydney"
9
},
10
"Afghanistan Standard Time": {
11
"aliasTo": "Asia/Kabul"
12
},
13
"Africa/Asmera": {
14
"aliasTo": "Africa/Asmara"
15
},
16
"Africa/Timbuktu": {
17
"aliasTo": "Africa/Bamako"
18
},
19
"Alaskan Standard Time": {
20
"aliasTo": "America/Anchorage"
21
},
22
"America/Argentina/ComodRivadavia": {
23
"aliasTo": "America/Argentina/Catamarca"
24
},
25
"America/Buenos_Aires": {
26
"aliasTo": "America/Argentina/Buenos_Aires"
27
},
28
"America/Louisville": {
29
"aliasTo": "America/Kentucky/Louisville"
30
},
31
"America/Montreal": {
32
"aliasTo": "America/Toronto"
33
},
34
"America/Santa_Isabel": {
35
"aliasTo": "America/Tijuana"
36
},
37
"Arab Standard Time": {
38
"aliasTo": "Asia/Riyadh"
39
},
40
"Arabian Standard Time": {
41
"aliasTo": "Asia/Dubai"
42
},
43
"Arabic Standard Time": {
44
"aliasTo": "Asia/Baghdad"
45
},
46
"Argentina Standard Time": {
47
"aliasTo": "America/Argentina/Buenos_Aires"
48
},
49
"Asia/Calcutta": {
50
"aliasTo": "Asia/Kolkata"
51
},
52
"Asia/Katmandu": {
53
"aliasTo": "Asia/Kathmandu"
54
},
55
"Asia/Rangoon": {
56
"aliasTo": "Asia/Yangon"
57
},
58
"Asia/Saigon": {
59
"aliasTo": "Asia/Ho_Chi_Minh"
60
},
61
"Atlantic Standard Time": {
62
"aliasTo": "America/Halifax"
63
},
64
"Atlantic/Faeroe": {
65
"aliasTo": "Atlantic/Faroe"
66
},
67
"Atlantic/Jan_Mayen": {
68
"aliasTo": "Europe/Oslo"
69
},
70
"Azerbaijan Standard Time": {
71
"aliasTo": "Asia/Baku"
72
},
73
"Azores Standard Time": {
74
"aliasTo": "Atlantic/Azores"
75
},
76
"Bahia Standard Time": {
77
"aliasTo": "America/Bahia"
78
},
79
"Bangladesh Standard Time": {
80
"aliasTo": "Asia/Dhaka"
81
},
82
"Belarus Standard Time": {
83
"aliasTo": "Europe/Minsk"
84
},
85
"Canada Central Standard Time": {
86
"aliasTo": "America/Regina"
87
},
88
"Cape Verde Standard Time": {
89
"aliasTo": "Atlantic/Cape_Verde"
90
},
91
"Caucasus Standard Time": {
92
"aliasTo": "Asia/Yerevan"
93
},
94
"Cen. Australia Standard Time": {
95
"aliasTo": "Australia/Adelaide"
96
},
97
"Central America Standard Time": {
98
"aliasTo": "America/Guatemala"
99
},
100
"Central Asia Standard Time": {
101
"aliasTo": "Asia/Almaty"
102
},
103
"Central Brazilian Standard Time": {
104
"aliasTo": "America/Cuiaba"
105
},
106
"Central Europe Standard Time": {
107
"aliasTo": "Europe/Budapest"
108
},
109
"Central European Standard Time": {
110
"aliasTo": "Europe/Warsaw"
111
},
112
"Central Pacific Standard Time": {
113
"aliasTo": "Pacific/Guadalcanal"
114
},
115
"Central Standard Time": {
116
"aliasTo": "America/Chicago"
117
},
118
"Central Standard Time (Mexico)": {
119
"aliasTo": "America/Mexico_City"
120
},
121
"China Standard Time": {
122
"aliasTo": "Asia/Shanghai"
123
},
124
"E. Africa Standard Time": {
125
"aliasTo": "Africa/Nairobi"
126
},
127
"E. Australia Standard Time": {
128
"aliasTo": "Australia/Brisbane"
129
},
130
"E. South America Standard Time": {
131
"aliasTo": "America/Sao_Paulo"
132
},
133
"Eastern Standard Time": {
134
"aliasTo": "America/New_York"
135
},
136
"Egypt Standard Time": {
137
"aliasTo": "Africa/Cairo"
138
},
139
"Ekaterinburg Standard Time": {
140
"aliasTo": "Asia/Yekaterinburg"
141
},
142
"Etc/GMT": {
143
"aliasTo": "UTC"
144
},
145
"Etc/GMT+0": {
146
"aliasTo": "UTC"
147
},
148
"Etc/UCT": {
149
"aliasTo": "UTC"
150
},
151
"Etc/UTC": {
152
"aliasTo": "UTC"
153
},
154
"Etc/Unversal": {
155
"aliasTo": "UTC"
156
},
157
"Etc/Zulu": {
158
"aliasTo": "UTC"
159
},
160
"Europe/Belfast": {
161
"aliasTo": "Europe/London"
162
},
163
"FLE Standard Time": {
164
"aliasTo": "Europe/Kiev"
165
},
166
"Fiji Standard Time": {
167
"aliasTo": "Pacific/Fiji"
168
},
169
"GMT": {
170
"aliasTo": "UTC"
171
},
172
"GMT Standard Time": {
173
"aliasTo": "Europe/London"
174
},
175
"GMT+0": {
176
"aliasTo": "UTC"
177
},
178
"GMT0": {
179
"aliasTo": "UTC"
180
},
181
"GTB Standard Time": {
182
"aliasTo": "Europe/Bucharest"
183
},
184
"Georgian Standard Time": {
185
"aliasTo": "Asia/Tbilisi"
186
},
187
"Greenland Standard Time": {
188
"aliasTo": "America/Godthab"
189
},
190
"Greenwich": {
191
"aliasTo": "UTC"
192
},
193
"Greenwich Standard Time": {
194
"aliasTo": "Atlantic/Reykjavik"
195
},
196
"Hawaiian Standard Time": {
197
"aliasTo": "Pacific/Honolulu"
198
},
199
"India Standard Time": {
200
"aliasTo": "Asia/Calcutta"
201
},
202
"Iran Standard Time": {
203
"aliasTo": "Asia/Tehran"
204
},
205
"Israel Standard Time": {
206
"aliasTo": "Asia/Jerusalem"
207
},
208
"Jordan Standard Time": {
209
"aliasTo": "Asia/Amman"
210
},
211
"Kaliningrad Standard Time": {
212
"aliasTo": "Europe/Kaliningrad"
213
},
214
"Korea Standard Time": {
215
"aliasTo": "Asia/Seoul"
216
},
217
"Libya Standard Time": {
218
"aliasTo": "Africa/Tripoli"
219
},
220
"Line Islands Standard Time": {
221
"aliasTo": "Pacific/Kiritimati"
222
},
223
"Magadan Standard Time": {
224
"aliasTo": "Asia/Magadan"
225
},
226
"Mauritius Standard Time": {
227
"aliasTo": "Indian/Mauritius"
228
},
229
"Middle East Standard Time": {
230
"aliasTo": "Asia/Beirut"
231
},
232
"Montevideo Standard Time": {
233
"aliasTo": "America/Montevideo"
234
},
235
"Morocco Standard Time": {
236
"aliasTo": "Africa/Casablanca"
237
},
238
"Mountain Standard Time": {
239
"aliasTo": "America/Denver"
240
},
241
"Mountain Standard Time (Mexico)": {
242
"aliasTo": "America/Chihuahua"
243
},
244
"Myanmar Standard Time": {
245
"aliasTo": "Asia/Rangoon"
246
},
247
"N. Central Asia Standard Time": {
248
"aliasTo": "Asia/Novosibirsk"
249
},
250
"Namibia Standard Time": {
251
"aliasTo": "Africa/Windhoek"
252
},
253
"Nepal Standard Time": {
254
"aliasTo": "Asia/Katmandu"
255
},
256
"New Zealand Standard Time": {
257
"aliasTo": "Pacific/Auckland"
258
},
259
"Newfoundland Standard Time": {
260
"aliasTo": "America/St_Johns"
261
},
262
"North Asia East Standard Time": {
263
"aliasTo": "Asia/Irkutsk"
264
},
265
"North Asia Standard Time": {
266
"aliasTo": "Asia/Krasnoyarsk"
267
},
268
"Pacific SA Standard Time": {
269
"aliasTo": "America/Santiago"
270
},
271
"Pacific Standard Time": {
272
"aliasTo": "America/Los_Angeles"
273
},
274
"Pacific Standard Time (Mexico)": {
275
"aliasTo": "America/Santa_Isabel"
276
},
277
"Pacific/Johnston": {
278
"aliasTo": "Pacific/Honolulu"
279
},
280
"Pakistan Standard Time": {
281
"aliasTo": "Asia/Karachi"
282
},
283
"Paraguay Standard Time": {
284
"aliasTo": "America/Asuncion"
285
},
286
"Romance Standard Time": {
287
"aliasTo": "Europe/Paris"
288
},
289
"Russia Time Zone 10": {
290
"aliasTo": "Asia/Srednekolymsk"
291
},
292
"Russia Time Zone 11": {
293
"aliasTo": "Asia/Kamchatka"
294
},
295
"Russia Time Zone 3": {
296
"aliasTo": "Europe/Samara"
297
},
298
"Russian Standard Time": {
299
"aliasTo": "Europe/Moscow"
300
},
301
"SA Eastern Standard Time": {
302
"aliasTo": "America/Cayenne"
303
},
304
"SA Pacific Standard Time": {
305
"aliasTo": "America/Bogota"
306
},
307
"SA Western Standard Time": {
308
"aliasTo": "America/La_Paz"
309
},
310
"SE Asia Standard Time": {
311
"aliasTo": "Asia/Bangkok"
312
},
313
"Samoa Standard Time": {
314
"aliasTo": "Pacific/Apia"
315
},
316
"Singapore Standard Time": {
317
"aliasTo": "Asia/Singapore"
318
},
319
"South Africa Standard Time": {
320
"aliasTo": "Africa/Johannesburg"
321
},
322
"Sri Lanka Standard Time": {
323
"aliasTo": "Asia/Colombo"
324
},
325
"Syria Standard Time": {
326
"aliasTo": "Asia/Damascus"
327
},
328
"Taipei Standard Time": {
329
"aliasTo": "Asia/Taipei"
330
},
331
"Tasmania Standard Time": {
332
"aliasTo": "Australia/Hobart"
333
},
334
"Tokyo Standard Time": {
335
"aliasTo": "Asia/Tokyo"
336
},
337
"Tonga Standard Time": {
338
"aliasTo": "Pacific/Tongatapu"
339
},
340
"Turkey Standard Time": {
341
"aliasTo": "Europe/Istanbul"
342
},
343
"UCT": {
344
"aliasTo": "UTC"
345
},
346
"US Eastern Standard Time": {
347
"aliasTo": "America/Indiana/Indianapolis"
348
},
349
"US Mountain Standard Time": {
350
"aliasTo": "America/Phoenix"
351
},
352
"US/Central": {
353
"aliasTo": "America/Chicago"
354
},
355
"US/Eastern": {
356
"aliasTo": "America/New_York"
357
},
358
"US/Mountain": {
359
"aliasTo": "America/Denver"
360
},
361
"US/Pacific": {
362
"aliasTo": "America/Los_Angeles"
363
},
364
"US/Pacific-New": {
365
"aliasTo": "America/Los_Angeles"
366
},
367
"Ulaanbaatar Standard Time": {
368
"aliasTo": "Asia/Ulaanbaatar"
369
},
370
"Universal": {
371
"aliasTo": "UTC"
372
},
373
"Venezuela Standard Time": {
374
"aliasTo": "America/Caracas"
375
},
376
"Vladivostok Standard Time": {
377
"aliasTo": "Asia/Vladivostok"
378
},
379
"W. Australia Standard Time": {
380
"aliasTo": "Australia/Perth"
381
},
382
"W. Central Africa Standard Time": {
383
"aliasTo": "Africa/Lagos"
384
},
385
"W. Europe Standard Time": {
386
"aliasTo": "Europe/Berlin"
387
},
388
"West Asia Standard Time": {
389
"aliasTo": "Asia/Tashkent"
390
},
391
"West Pacific Standard Time": {
392
"aliasTo": "Pacific/Port_Moresby"
393
},
394
"Yakutsk Standard Time": {
395
"aliasTo": "Asia/Yakutsk"
396
},
397
"Z": {
398
"aliasTo": "UTC"
399
},
400
"Zulu": {
401
"aliasTo": "UTC"
402
},
403
"utc": {
404
"aliasTo": "UTC"
405
}
406
},
407
"zones": {
408
"Africa/Abidjan": {
409
"ics": [
410
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
411
],
412
"latitude": "+0051900",
413
"longitude": "-0040200"
414
},
415
"Africa/Accra": {
416
"ics": [
417
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
418
],
419
"latitude": "+0053300",
420
"longitude": "+0001300"
421
},
422
"Africa/Addis_Ababa": {
423
"ics": [
424
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
425
],
426
"latitude": "+0090200",
427
"longitude": "+0384200"
428
},
429
"Africa/Algiers": {
430
"ics": [
431
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:CET\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
432
],
433
"latitude": "+0364700",
434
"longitude": "+0030300"
435
},
436
"Africa/Asmara": {
437
"ics": [
438
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
439
],
440
"latitude": "+0152000",
441
"longitude": "+0385300"
442
},
443
"Africa/Bamako": {
444
"ics": [
445
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
446
],
447
"latitude": "+0123900",
448
"longitude": "-0080000"
449
},
450
"Africa/Bangui": {
451
"ics": [
452
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
453
],
454
"latitude": "+0042200",
455
"longitude": "+0183500"
456
},
457
"Africa/Banjul": {
458
"ics": [
459
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
460
],
461
"latitude": "+0132800",
462
"longitude": "-0163900"
463
},
464
"Africa/Bissau": {
465
"ics": [
466
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
467
],
468
"latitude": "+0115100",
469
"longitude": "-0153500"
470
},
471
"Africa/Blantyre": {
472
"ics": [
473
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
474
],
475
"latitude": "-0154700",
476
"longitude": "+0350000"
477
},
478
"Africa/Brazzaville": {
479
"ics": [
480
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
481
],
482
"latitude": "-0041600",
483
"longitude": "+0151700"
484
},
485
"Africa/Bujumbura": {
486
"ics": [
487
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
488
],
489
"latitude": "-0032300",
490
"longitude": "+0292200"
491
},
492
"Africa/Cairo": {
493
"ics": [
494
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:EET\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
495
],
496
"latitude": "+0300300",
497
"longitude": "+0311500"
498
},
499
"Africa/Casablanca": {
500
"ics": [
501
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:+00\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD",
502
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:+01\r\nDTSTART:20180325T020000\r\nRDATE:20180325T020000\r\nRDATE:20180617T020000\r\nEND:DAYLIGHT",
503
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:+00\r\nDTSTART:20180513T030000\r\nRDATE:20180513T030000\r\nEND:STANDARD",
504
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:+01\r\nDTSTART:20190609T020000\r\nRDATE:20190609T020000\r\nRDATE:20200524T020000\r\nRDATE:20210516T020000\r\nRDATE:20220508T020000\r\nEND:STANDARD",
505
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:+01\r\nDTSTART:20181028T030000\r\nRDATE:20181028T030000\r\nEND:STANDARD",
506
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:+00\r\nDTSTART:20190505T030000\r\nRDATE:20190505T030000\r\nRDATE:20200419T030000\r\nRDATE:20210411T030000\r\nRDATE:20220327T030000\r\nEND:DAYLIGHT"
507
],
508
"latitude": "+0333900",
509
"longitude": "-0073500"
510
},
511
"Africa/Ceuta": {
512
"ics": [
513
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CEST\r\nDTSTART:19700329T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
514
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:CET\r\nDTSTART:19701025T030000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
515
],
516
"latitude": "+0355300",
517
"longitude": "-0051900"
518
},
519
"Africa/Conakry": {
520
"ics": [
521
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
522
],
523
"latitude": "+0093100",
524
"longitude": "-0134300"
525
},
526
"Africa/Dakar": {
527
"ics": [
528
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
529
],
530
"latitude": "+0144000",
531
"longitude": "-0172600"
532
},
533
"Africa/Dar_es_Salaam": {
534
"ics": [
535
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
536
],
537
"latitude": "-0064800",
538
"longitude": "+0391700"
539
},
540
"Africa/Djibouti": {
541
"ics": [
542
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
543
],
544
"latitude": "+0113600",
545
"longitude": "+0430900"
546
},
547
"Africa/Douala": {
548
"ics": [
549
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
550
],
551
"latitude": "+0040300",
552
"longitude": "+0094200"
553
},
554
"Africa/El_Aaiun": {
555
"ics": [
556
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0100\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:+00\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD",
557
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:+01\r\nDTSTART:20180325T020000\r\nRDATE:20180325T020000\r\nRDATE:20180617T020000\r\nEND:DAYLIGHT",
558
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:+00\r\nDTSTART:20180513T030000\r\nRDATE:20180513T030000\r\nEND:STANDARD",
559
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:+01\r\nDTSTART:20181028T030000\r\nRDATE:20181028T030000\r\nEND:STANDARD",
560
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:+00\r\nDTSTART:20190505T030000\r\nRDATE:20190505T030000\r\nRDATE:20200419T030000\r\nRDATE:20210411T030000\r\nRDATE:20220327T030000\r\nEND:DAYLIGHT",
561
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:+01\r\nDTSTART:20190609T020000\r\nRDATE:20190609T020000\r\nRDATE:20200524T020000\r\nRDATE:20210516T020000\r\nRDATE:20220508T020000\r\nEND:STANDARD"
562
],
563
"latitude": "+0270900",
564
"longitude": "-0131200"
565
},
566
"Africa/Freetown": {
567
"ics": [
568
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
569
],
570
"latitude": "+0083000",
571
"longitude": "-0131500"
572
},
573
"Africa/Gaborone": {
574
"ics": [
575
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
576
],
577
"latitude": "-0243900",
578
"longitude": "+0255500"
579
},
580
"Africa/Harare": {
581
"ics": [
582
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
583
],
584
"latitude": "-0175000",
585
"longitude": "+0310300"
586
},
587
"Africa/Johannesburg": {
588
"ics": [
589
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:SAST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
590
],
591
"latitude": "-0261500",
592
"longitude": "+0280000"
593
},
594
"Africa/Juba": {
595
"ics": [
596
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
597
],
598
"latitude": "+0045100",
599
"longitude": "+0313700"
600
},
601
"Africa/Kampala": {
602
"ics": [
603
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
604
],
605
"latitude": "+0001900",
606
"longitude": "+0322500"
607
},
608
"Africa/Khartoum": {
609
"ics": [
610
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
611
],
612
"latitude": "+0153600",
613
"longitude": "+0323200"
614
},
615
"Africa/Kigali": {
616
"ics": [
617
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
618
],
619
"latitude": "-0015700",
620
"longitude": "+0300400"
621
},
622
"Africa/Kinshasa": {
623
"ics": [
624
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
625
],
626
"latitude": "-0041800",
627
"longitude": "+0151800"
628
},
629
"Africa/Lagos": {
630
"ics": [
631
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
632
],
633
"latitude": "+0062700",
634
"longitude": "+0032400"
635
},
636
"Africa/Libreville": {
637
"ics": [
638
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
639
],
640
"latitude": "+0002300",
641
"longitude": "+0092700"
642
},
643
"Africa/Lome": {
644
"ics": [
645
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
646
],
647
"latitude": "+0060800",
648
"longitude": "+0011300"
649
},
650
"Africa/Luanda": {
651
"ics": [
652
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
653
],
654
"latitude": "-0084800",
655
"longitude": "+0131400"
656
},
657
"Africa/Lubumbashi": {
658
"ics": [
659
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
660
],
661
"latitude": "-0114000",
662
"longitude": "+0272800"
663
},
664
"Africa/Lusaka": {
665
"ics": [
666
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
667
],
668
"latitude": "-0152500",
669
"longitude": "+0281700"
670
},
671
"Africa/Malabo": {
672
"ics": [
673
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
674
],
675
"latitude": "+0034500",
676
"longitude": "+0084700"
677
},
678
"Africa/Maputo": {
679
"ics": [
680
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
681
],
682
"latitude": "-0255800",
683
"longitude": "+0323500"
684
},
685
"Africa/Maseru": {
686
"ics": [
687
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:SAST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
688
],
689
"latitude": "-0292800",
690
"longitude": "+0273000"
691
},
692
"Africa/Mbabane": {
693
"ics": [
694
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:SAST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
695
],
696
"latitude": "-0261800",
697
"longitude": "+0310600"
698
},
699
"Africa/Mogadishu": {
700
"ics": [
701
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
702
],
703
"latitude": "+0020400",
704
"longitude": "+0452200"
705
},
706
"Africa/Monrovia": {
707
"ics": [
708
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
709
],
710
"latitude": "+0061800",
711
"longitude": "-0104700"
712
},
713
"Africa/Nairobi": {
714
"ics": [
715
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
716
],
717
"latitude": "-0011700",
718
"longitude": "+0364900"
719
},
720
"Africa/Ndjamena": {
721
"ics": [
722
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
723
],
724
"latitude": "+0120700",
725
"longitude": "+0150300"
726
},
727
"Africa/Niamey": {
728
"ics": [
729
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
730
],
731
"latitude": "+0133100",
732
"longitude": "+0020700"
733
},
734
"Africa/Nouakchott": {
735
"ics": [
736
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
737
],
738
"latitude": "+0180600",
739
"longitude": "-0155700"
740
},
741
"Africa/Ouagadougou": {
742
"ics": [
743
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
744
],
745
"latitude": "+0122200",
746
"longitude": "-0013100"
747
},
748
"Africa/Porto-Novo": {
749
"ics": [
750
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
751
],
752
"latitude": "+0062900",
753
"longitude": "+0023700"
754
},
755
"Africa/Sao_Tome": {
756
"ics": [
757
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:WAT\r\nDTSTART:20180101T010000\r\nRDATE:20180101T010000\r\nEND:STANDARD",
758
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:20190101T020000\r\nRDATE:20190101T020000\r\nEND:STANDARD"
759
],
760
"latitude": "+0002000",
761
"longitude": "+0064400"
762
},
763
"Africa/Tripoli": {
764
"ics": [
765
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:EET\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
766
],
767
"latitude": "+0325400",
768
"longitude": "+0131100"
769
},
770
"Africa/Tunis": {
771
"ics": [
772
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:CET\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
773
],
774
"latitude": "+0364800",
775
"longitude": "+0101100"
776
},
777
"Africa/Windhoek": {
778
"ics": [
779
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CAT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
780
],
781
"latitude": "-0223400",
782
"longitude": "+0170600"
783
},
784
"America/Adak": {
785
"ics": [
786
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-1000\r\nTZOFFSETTO:-0900\r\nTZNAME:HDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
787
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0900\r\nTZOFFSETTO:-1000\r\nTZNAME:HST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
788
],
789
"latitude": "+0515248",
790
"longitude": "-1763929"
791
},
792
"America/Anchorage": {
793
"ics": [
794
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0900\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:AKDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
795
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0900\r\nTZNAME:AKST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
796
],
797
"latitude": "+0611305",
798
"longitude": "-1495401"
799
},
800
"America/Anguilla": {
801
"ics": [
802
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
803
],
804
"latitude": "+0181200",
805
"longitude": "-0630400"
806
},
807
"America/Antigua": {
808
"ics": [
809
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
810
],
811
"latitude": "+0170300",
812
"longitude": "-0614800"
813
},
814
"America/Araguaina": {
815
"ics": [
816
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
817
],
818
"latitude": "-0071200",
819
"longitude": "-0481200"
820
},
821
"America/Argentina/Buenos_Aires": {
822
"ics": [
823
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
824
],
825
"latitude": "-0343600",
826
"longitude": "-0582700"
827
},
828
"America/Argentina/Catamarca": {
829
"ics": [
830
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
831
],
832
"latitude": "-0282800",
833
"longitude": "-0654700"
834
},
835
"America/Argentina/Cordoba": {
836
"ics": [
837
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
838
],
839
"latitude": "-0312400",
840
"longitude": "-0641100"
841
},
842
"America/Argentina/Jujuy": {
843
"ics": [
844
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
845
],
846
"latitude": "-0241100",
847
"longitude": "-0651800"
848
},
849
"America/Argentina/La_Rioja": {
850
"ics": [
851
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
852
],
853
"latitude": "-0292600",
854
"longitude": "-0665100"
855
},
856
"America/Argentina/Mendoza": {
857
"ics": [
858
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
859
],
860
"latitude": "-0325300",
861
"longitude": "-0684900"
862
},
863
"America/Argentina/Rio_Gallegos": {
864
"ics": [
865
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
866
],
867
"latitude": "-0513800",
868
"longitude": "-0691300"
869
},
870
"America/Argentina/Salta": {
871
"ics": [
872
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
873
],
874
"latitude": "-0244700",
875
"longitude": "-0652500"
876
},
877
"America/Argentina/San_Juan": {
878
"ics": [
879
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
880
],
881
"latitude": "-0313200",
882
"longitude": "-0683100"
883
},
884
"America/Argentina/San_Luis": {
885
"ics": [
886
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
887
],
888
"latitude": "-0331900",
889
"longitude": "-0662100"
890
},
891
"America/Argentina/Tucuman": {
892
"ics": [
893
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
894
],
895
"latitude": "-0264900",
896
"longitude": "-0651300"
897
},
898
"America/Argentina/Ushuaia": {
899
"ics": [
900
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
901
],
902
"latitude": "-0544800",
903
"longitude": "-0681800"
904
},
905
"America/Aruba": {
906
"ics": [
907
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
908
],
909
"latitude": "+0123000",
910
"longitude": "-0695800"
911
},
912
"America/Asuncion": {
913
"ics": [
914
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19701004T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
915
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:19700322T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=4SU\r\nEND:STANDARD"
916
],
917
"latitude": "-0251600",
918
"longitude": "-0574000"
919
},
920
"America/Atikokan": {
921
"ics": [
922
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
923
],
924
"latitude": "+0484531",
925
"longitude": "-0913718"
926
},
927
"America/Bahia": {
928
"ics": [
929
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
930
],
931
"latitude": "-0125900",
932
"longitude": "-0383100"
933
},
934
"America/Bahia_Banderas": {
935
"ics": [
936
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701025T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD",
937
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700405T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=4;BYDAY=1SU\r\nEND:DAYLIGHT"
938
],
939
"latitude": "+0204800",
940
"longitude": "-1051500"
941
},
942
"America/Barbados": {
943
"ics": [
944
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
945
],
946
"latitude": "+0130600",
947
"longitude": "-0593700"
948
},
949
"America/Belem": {
950
"ics": [
951
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
952
],
953
"latitude": "-0012700",
954
"longitude": "-0482900"
955
},
956
"America/Belize": {
957
"ics": [
958
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
959
],
960
"latitude": "+0173000",
961
"longitude": "-0881200"
962
},
963
"America/Blanc-Sablon": {
964
"ics": [
965
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
966
],
967
"latitude": "+0512500",
968
"longitude": "-0570700"
969
},
970
"America/Boa_Vista": {
971
"ics": [
972
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
973
],
974
"latitude": "+0024900",
975
"longitude": "-0604000"
976
},
977
"America/Bogota": {
978
"ics": [
979
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:-05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
980
],
981
"latitude": "+0043600",
982
"longitude": "-0740500"
983
},
984
"America/Boise": {
985
"ics": [
986
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:MDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
987
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
988
],
989
"latitude": "+0433649",
990
"longitude": "-1161209"
991
},
992
"America/Cambridge_Bay": {
993
"ics": [
994
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:MDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
995
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
996
],
997
"latitude": "+0690650",
998
"longitude": "-1050310"
999
},
1000
"America/Campo_Grande": {
1001
"ics": [
1002
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD",
1003
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:20181104T000000\r\nRDATE:20181104T000000\r\nEND:DAYLIGHT",
1004
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:20180218T000000\r\nRDATE:20180218T000000\r\nRDATE:20190217T000000\r\nEND:STANDARD"
1005
],
1006
"latitude": "-0202700",
1007
"longitude": "-0543700"
1008
},
1009
"America/Cancun": {
1010
"ics": [
1011
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1012
],
1013
"latitude": "+0210500",
1014
"longitude": "-0864600"
1015
},
1016
"America/Caracas": {
1017
"ics": [
1018
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1019
],
1020
"latitude": "+0103000",
1021
"longitude": "-0665600"
1022
},
1023
"America/Cayenne": {
1024
"ics": [
1025
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1026
],
1027
"latitude": "+0045600",
1028
"longitude": "-0522000"
1029
},
1030
"America/Cayman": {
1031
"ics": [
1032
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1033
],
1034
"latitude": "+0191800",
1035
"longitude": "-0812300"
1036
},
1037
"America/Chicago": {
1038
"ics": [
1039
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1040
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1041
],
1042
"latitude": "+0415100",
1043
"longitude": "-0873900"
1044
},
1045
"America/Chihuahua": {
1046
"ics": [
1047
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:MDT\r\nDTSTART:19700405T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=4;BYDAY=1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1048
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19701025T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
1049
],
1050
"latitude": "+0283800",
1051
"longitude": "-1060500"
1052
},
1053
"America/Costa_Rica": {
1054
"ics": [
1055
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1056
],
1057
"latitude": "+0095600",
1058
"longitude": "-0840500"
1059
},
1060
"America/Creston": {
1061
"ics": [
1062
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1063
],
1064
"latitude": "+0490600",
1065
"longitude": "-1163100"
1066
},
1067
"America/Cuiaba": {
1068
"ics": [
1069
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:20181104T000000\r\nRDATE:20181104T000000\r\nEND:DAYLIGHT",
1070
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:20180218T000000\r\nRDATE:20180218T000000\r\nRDATE:20190217T000000\r\nEND:STANDARD",
1071
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1072
],
1073
"latitude": "-0153500",
1074
"longitude": "-0560500"
1075
},
1076
"America/Curacao": {
1077
"ics": [
1078
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1079
],
1080
"latitude": "+0121100",
1081
"longitude": "-0690000"
1082
},
1083
"America/Danmarkshavn": {
1084
"ics": [
1085
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:GMT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1086
],
1087
"latitude": "+0764600",
1088
"longitude": "-0184000"
1089
},
1090
"America/Dawson": {
1091
"ics": [
1092
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:PDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1093
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:PST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1094
],
1095
"latitude": "+0640400",
1096
"longitude": "-1392500"
1097
},
1098
"America/Dawson_Creek": {
1099
"ics": [
1100
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1101
],
1102
"latitude": "+0594600",
1103
"longitude": "-1201400"
1104
},
1105
"America/Denver": {
1106
"ics": [
1107
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:MDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1108
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1109
],
1110
"latitude": "+0394421",
1111
"longitude": "-1045903"
1112
},
1113
"America/Detroit": {
1114
"ics": [
1115
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1116
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1117
],
1118
"latitude": "+0421953",
1119
"longitude": "-0830245"
1120
},
1121
"America/Dominica": {
1122
"ics": [
1123
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1124
],
1125
"latitude": "+0151800",
1126
"longitude": "-0612400"
1127
},
1128
"America/Edmonton": {
1129
"ics": [
1130
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:MDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1131
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1132
],
1133
"latitude": "+0533300",
1134
"longitude": "-1132800"
1135
},
1136
"America/Eirunepe": {
1137
"ics": [
1138
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:-05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1139
],
1140
"latitude": "-0064000",
1141
"longitude": "-0695200"
1142
},
1143
"America/El_Salvador": {
1144
"ics": [
1145
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1146
],
1147
"latitude": "+0134200",
1148
"longitude": "-0891200"
1149
},
1150
"America/Fort_Nelson": {
1151
"ics": [
1152
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1153
],
1154
"latitude": "+0584800",
1155
"longitude": "-1224200"
1156
},
1157
"America/Fortaleza": {
1158
"ics": [
1159
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1160
],
1161
"latitude": "-0034300",
1162
"longitude": "-0383000"
1163
},
1164
"America/Glace_Bay": {
1165
"ics": [
1166
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:ADT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1167
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1168
],
1169
"latitude": "+0461200",
1170
"longitude": "-0595700"
1171
},
1172
"America/Godthab": {
1173
"ics": [
1174
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0200\r\nTZNAME:-02\r\nDTSTART:19700328T220000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYMONTHDAY=24,25,26,27,28,29,30;BYDAY=SA\r\nEND:DAYLIGHT",
1175
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0200\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19701024T230000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYMONTHDAY=24,25,26,27,28,29,30;BYDAY=SA\r\nEND:STANDARD"
1176
],
1177
"latitude": "+0641100",
1178
"longitude": "-0514400"
1179
},
1180
"America/Goose_Bay": {
1181
"ics": [
1182
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD",
1183
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:ADT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT"
1184
],
1185
"latitude": "+0532000",
1186
"longitude": "-0602500"
1187
},
1188
"America/Grand_Turk": {
1189
"ics": [
1190
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:20181104T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD",
1191
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:20190310T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1192
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD",
1193
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:20180311T020000\r\nRDATE:20180311T020000\r\nEND:DAYLIGHT"
1194
],
1195
"latitude": "+0212800",
1196
"longitude": "-0710800"
1197
},
1198
"America/Grenada": {
1199
"ics": [
1200
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1201
],
1202
"latitude": "+0120300",
1203
"longitude": "-0614500"
1204
},
1205
"America/Guadeloupe": {
1206
"ics": [
1207
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1208
],
1209
"latitude": "+0161400",
1210
"longitude": "-0613200"
1211
},
1212
"America/Guatemala": {
1213
"ics": [
1214
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1215
],
1216
"latitude": "+0143800",
1217
"longitude": "-0903100"
1218
},
1219
"America/Guayaquil": {
1220
"ics": [
1221
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:-05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1222
],
1223
"latitude": "-0021000",
1224
"longitude": "-0795000"
1225
},
1226
"America/Guyana": {
1227
"ics": [
1228
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1229
],
1230
"latitude": "+0064800",
1231
"longitude": "-0581000"
1232
},
1233
"America/Halifax": {
1234
"ics": [
1235
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:ADT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1236
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1237
],
1238
"latitude": "+0443900",
1239
"longitude": "-0633600"
1240
},
1241
"America/Havana": {
1242
"ics": [
1243
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T010000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD",
1244
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT"
1245
],
1246
"latitude": "+0230800",
1247
"longitude": "-0822200"
1248
},
1249
"America/Hermosillo": {
1250
"ics": [
1251
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1252
],
1253
"latitude": "+0290400",
1254
"longitude": "-1105800"
1255
},
1256
"America/Indiana/Indianapolis": {
1257
"ics": [
1258
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1259
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1260
],
1261
"latitude": "+0394606",
1262
"longitude": "-0860929"
1263
},
1264
"America/Indiana/Knox": {
1265
"ics": [
1266
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1267
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1268
],
1269
"latitude": "+0411745",
1270
"longitude": "-0863730"
1271
},
1272
"America/Indiana/Marengo": {
1273
"ics": [
1274
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1275
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1276
],
1277
"latitude": "+0382232",
1278
"longitude": "-0862041"
1279
},
1280
"America/Indiana/Petersburg": {
1281
"ics": [
1282
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1283
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1284
],
1285
"latitude": "+0382931",
1286
"longitude": "-0871643"
1287
},
1288
"America/Indiana/Tell_City": {
1289
"ics": [
1290
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1291
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1292
],
1293
"latitude": "+0375711",
1294
"longitude": "-0864541"
1295
},
1296
"America/Indiana/Vevay": {
1297
"ics": [
1298
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1299
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1300
],
1301
"latitude": "+0384452",
1302
"longitude": "-0850402"
1303
},
1304
"America/Indiana/Vincennes": {
1305
"ics": [
1306
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1307
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1308
],
1309
"latitude": "+0384038",
1310
"longitude": "-0873143"
1311
},
1312
"America/Indiana/Winamac": {
1313
"ics": [
1314
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD",
1315
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT"
1316
],
1317
"latitude": "+0410305",
1318
"longitude": "-0863611"
1319
},
1320
"America/Inuvik": {
1321
"ics": [
1322
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:MDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1323
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1324
],
1325
"latitude": "+0682059",
1326
"longitude": "-1334300"
1327
},
1328
"America/Iqaluit": {
1329
"ics": [
1330
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1331
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1332
],
1333
"latitude": "+0634400",
1334
"longitude": "-0682800"
1335
},
1336
"America/Jamaica": {
1337
"ics": [
1338
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1339
],
1340
"latitude": "+0175805",
1341
"longitude": "-0764736"
1342
},
1343
"America/Juneau": {
1344
"ics": [
1345
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0900\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:AKDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1346
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0900\r\nTZNAME:AKST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1347
],
1348
"latitude": "+0581807",
1349
"longitude": "-1342511"
1350
},
1351
"America/Kentucky/Louisville": {
1352
"ics": [
1353
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1354
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1355
],
1356
"latitude": "+0381515",
1357
"longitude": "-0854534"
1358
},
1359
"America/Kentucky/Monticello": {
1360
"ics": [
1361
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1362
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1363
],
1364
"latitude": "+0364947",
1365
"longitude": "-0845057"
1366
},
1367
"America/Kralendijk": {
1368
"ics": [
1369
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1370
],
1371
"latitude": "+0120903",
1372
"longitude": "-0681636"
1373
},
1374
"America/La_Paz": {
1375
"ics": [
1376
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1377
],
1378
"latitude": "-0163000",
1379
"longitude": "-0680900"
1380
},
1381
"America/Lima": {
1382
"ics": [
1383
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:-05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1384
],
1385
"latitude": "-0120300",
1386
"longitude": "-0770300"
1387
},
1388
"America/Los_Angeles": {
1389
"ics": [
1390
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:PDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1391
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:PST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1392
],
1393
"latitude": "+0340308",
1394
"longitude": "-1181434"
1395
},
1396
"America/Lower_Princes": {
1397
"ics": [
1398
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1399
],
1400
"latitude": "+0180305",
1401
"longitude": "-0630250"
1402
},
1403
"America/Maceio": {
1404
"ics": [
1405
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1406
],
1407
"latitude": "-0094000",
1408
"longitude": "-0354300"
1409
},
1410
"America/Managua": {
1411
"ics": [
1412
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1413
],
1414
"latitude": "+0120900",
1415
"longitude": "-0861700"
1416
},
1417
"America/Manaus": {
1418
"ics": [
1419
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1420
],
1421
"latitude": "-0030800",
1422
"longitude": "-0600100"
1423
},
1424
"America/Marigot": {
1425
"ics": [
1426
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1427
],
1428
"latitude": "+0180400",
1429
"longitude": "-0630500"
1430
},
1431
"America/Martinique": {
1432
"ics": [
1433
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1434
],
1435
"latitude": "+0143600",
1436
"longitude": "-0610500"
1437
},
1438
"America/Matamoros": {
1439
"ics": [
1440
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1441
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1442
],
1443
"latitude": "+0255000",
1444
"longitude": "-0973000"
1445
},
1446
"America/Mazatlan": {
1447
"ics": [
1448
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:MDT\r\nDTSTART:19700405T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=4;BYDAY=1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1449
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19701025T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
1450
],
1451
"latitude": "+0231300",
1452
"longitude": "-1062500"
1453
},
1454
"America/Menominee": {
1455
"ics": [
1456
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1457
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1458
],
1459
"latitude": "+0450628",
1460
"longitude": "-0873651"
1461
},
1462
"America/Merida": {
1463
"ics": [
1464
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700405T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=4;BYDAY=1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1465
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701025T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
1466
],
1467
"latitude": "+0205800",
1468
"longitude": "-0893700"
1469
},
1470
"America/Metlakatla": {
1471
"ics": [
1472
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0900\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:AKDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1473
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0900\r\nTZNAME:AKST\r\nDTSTART:20191103T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD",
1474
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:PST\r\nDTSTART:20181104T020000\r\nRDATE:20181104T020000\r\nEND:STANDARD",
1475
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0900\r\nTZNAME:AKST\r\nDTSTART:20190120T020000\r\nRDATE:20190120T020000\r\nEND:STANDARD"
1476
],
1477
"latitude": "+0550737",
1478
"longitude": "-1313435"
1479
},
1480
"America/Mexico_City": {
1481
"ics": [
1482
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700405T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=4;BYDAY=1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1483
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701025T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
1484
],
1485
"latitude": "+0192400",
1486
"longitude": "-0990900"
1487
},
1488
"America/Miquelon": {
1489
"ics": [
1490
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0200\r\nTZNAME:-02\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1491
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0200\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1492
],
1493
"latitude": "+0470300",
1494
"longitude": "-0562000"
1495
},
1496
"America/Moncton": {
1497
"ics": [
1498
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:ADT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1499
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1500
],
1501
"latitude": "+0460600",
1502
"longitude": "-0644700"
1503
},
1504
"America/Monterrey": {
1505
"ics": [
1506
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700405T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=4;BYDAY=1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1507
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701025T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
1508
],
1509
"latitude": "+0254000",
1510
"longitude": "-1001900"
1511
},
1512
"America/Montevideo": {
1513
"ics": [
1514
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1515
],
1516
"latitude": "-0345433",
1517
"longitude": "-0561245"
1518
},
1519
"America/Montserrat": {
1520
"ics": [
1521
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1522
],
1523
"latitude": "+0164300",
1524
"longitude": "-0621300"
1525
},
1526
"America/Nassau": {
1527
"ics": [
1528
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1529
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1530
],
1531
"latitude": "+0250500",
1532
"longitude": "-0772100"
1533
},
1534
"America/New_York": {
1535
"ics": [
1536
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1537
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1538
],
1539
"latitude": "+0404251",
1540
"longitude": "-0740023"
1541
},
1542
"America/Nipigon": {
1543
"ics": [
1544
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1545
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1546
],
1547
"latitude": "+0490100",
1548
"longitude": "-0881600"
1549
},
1550
"America/Nome": {
1551
"ics": [
1552
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0900\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:AKDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1553
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0900\r\nTZNAME:AKST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1554
],
1555
"latitude": "+0643004",
1556
"longitude": "-1652423"
1557
},
1558
"America/Noronha": {
1559
"ics": [
1560
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0200\r\nTZOFFSETTO:-0200\r\nTZNAME:-02\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1561
],
1562
"latitude": "-0035100",
1563
"longitude": "-0322500"
1564
},
1565
"America/North_Dakota/Beulah": {
1566
"ics": [
1567
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1568
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1569
],
1570
"latitude": "+0471551",
1571
"longitude": "-1014640"
1572
},
1573
"America/North_Dakota/Center": {
1574
"ics": [
1575
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1576
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1577
],
1578
"latitude": "+0470659",
1579
"longitude": "-1011757"
1580
},
1581
"America/North_Dakota/New_Salem": {
1582
"ics": [
1583
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1584
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1585
],
1586
"latitude": "+0465042",
1587
"longitude": "-1012439"
1588
},
1589
"America/Ojinaga": {
1590
"ics": [
1591
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:MDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1592
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1593
],
1594
"latitude": "+0293400",
1595
"longitude": "-1042500"
1596
},
1597
"America/Panama": {
1598
"ics": [
1599
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1600
],
1601
"latitude": "+0085800",
1602
"longitude": "-0793200"
1603
},
1604
"America/Pangnirtung": {
1605
"ics": [
1606
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1607
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1608
],
1609
"latitude": "+0660800",
1610
"longitude": "-0654400"
1611
},
1612
"America/Paramaribo": {
1613
"ics": [
1614
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1615
],
1616
"latitude": "+0055000",
1617
"longitude": "-0551000"
1618
},
1619
"America/Phoenix": {
1620
"ics": [
1621
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1622
],
1623
"latitude": "+0332654",
1624
"longitude": "-1120424"
1625
},
1626
"America/Port-au-Prince": {
1627
"ics": [
1628
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1629
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1630
],
1631
"latitude": "+0183200",
1632
"longitude": "-0722000"
1633
},
1634
"America/Port_of_Spain": {
1635
"ics": [
1636
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1637
],
1638
"latitude": "+0103900",
1639
"longitude": "-0613100"
1640
},
1641
"America/Porto_Velho": {
1642
"ics": [
1643
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1644
],
1645
"latitude": "-0084600",
1646
"longitude": "-0635400"
1647
},
1648
"America/Puerto_Rico": {
1649
"ics": [
1650
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1651
],
1652
"latitude": "+0182806",
1653
"longitude": "-0660622"
1654
},
1655
"America/Punta_Arenas": {
1656
"ics": [
1657
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1658
],
1659
"latitude": "-0530900",
1660
"longitude": "-0705500"
1661
},
1662
"America/Rainy_River": {
1663
"ics": [
1664
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1665
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1666
],
1667
"latitude": "+0484300",
1668
"longitude": "-0943400"
1669
},
1670
"America/Rankin_Inlet": {
1671
"ics": [
1672
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1673
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1674
],
1675
"latitude": "+0624900",
1676
"longitude": "-0920459"
1677
},
1678
"America/Recife": {
1679
"ics": [
1680
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1681
],
1682
"latitude": "-0080300",
1683
"longitude": "-0345400"
1684
},
1685
"America/Regina": {
1686
"ics": [
1687
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1688
],
1689
"latitude": "+0502400",
1690
"longitude": "-1043900"
1691
},
1692
"America/Resolute": {
1693
"ics": [
1694
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD",
1695
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT"
1696
],
1697
"latitude": "+0744144",
1698
"longitude": "-0944945"
1699
},
1700
"America/Rio_Branco": {
1701
"ics": [
1702
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:-05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1703
],
1704
"latitude": "-0095800",
1705
"longitude": "-0674800"
1706
},
1707
"America/Santarem": {
1708
"ics": [
1709
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1710
],
1711
"latitude": "-0022600",
1712
"longitude": "-0545200"
1713
},
1714
"America/Santiago": {
1715
"ics": [
1716
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:20190407T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=4;BYMONTHDAY=2,3,4,5,6,7,8;BYDAY=SU\r\nEND:STANDARD",
1717
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:20190908T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=9;BYMONTHDAY=2,3,4,5,6,7,8;BYDAY=SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1718
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD",
1719
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:20180812T000000\r\nRDATE:20180812T000000\r\nEND:DAYLIGHT",
1720
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:-04\r\nDTSTART:20180513T000000\r\nRDATE:20180513T000000\r\nEND:STANDARD"
1721
],
1722
"latitude": "-0332700",
1723
"longitude": "-0704000"
1724
},
1725
"America/Santo_Domingo": {
1726
"ics": [
1727
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1728
],
1729
"latitude": "+0182800",
1730
"longitude": "-0695400"
1731
},
1732
"America/Sao_Paulo": {
1733
"ics": [
1734
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0200\r\nTZNAME:-02\r\nDTSTART:20181104T000000\r\nRDATE:20181104T000000\r\nEND:DAYLIGHT",
1735
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0200\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:20180218T000000\r\nRDATE:20180218T000000\r\nRDATE:20190217T000000\r\nEND:STANDARD",
1736
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0200\r\nTZOFFSETTO:-0200\r\nTZNAME:-02\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:DAYLIGHT"
1737
],
1738
"latitude": "-0233200",
1739
"longitude": "-0463700"
1740
},
1741
"America/Scoresbysund": {
1742
"ics": [
1743
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0100\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:+00\r\nDTSTART:19700329T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1744
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:-0100\r\nTZNAME:-01\r\nDTSTART:19701025T010000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
1745
],
1746
"latitude": "+0702900",
1747
"longitude": "-0215800"
1748
},
1749
"America/Sitka": {
1750
"ics": [
1751
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0900\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:AKDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1752
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0900\r\nTZNAME:AKST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1753
],
1754
"latitude": "+0571035",
1755
"longitude": "-1351807"
1756
},
1757
"America/St_Barthelemy": {
1758
"ics": [
1759
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1760
],
1761
"latitude": "+0175300",
1762
"longitude": "-0625100"
1763
},
1764
"America/St_Johns": {
1765
"ics": [
1766
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0230\r\nTZOFFSETTO:-0330\r\nTZNAME:NST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD",
1767
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0330\r\nTZOFFSETTO:-0230\r\nTZNAME:NDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT"
1768
],
1769
"latitude": "+0473400",
1770
"longitude": "-0524300"
1771
},
1772
"America/St_Kitts": {
1773
"ics": [
1774
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1775
],
1776
"latitude": "+0171800",
1777
"longitude": "-0624300"
1778
},
1779
"America/St_Lucia": {
1780
"ics": [
1781
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1782
],
1783
"latitude": "+0140100",
1784
"longitude": "-0610000"
1785
},
1786
"America/St_Thomas": {
1787
"ics": [
1788
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1789
],
1790
"latitude": "+0182100",
1791
"longitude": "-0645600"
1792
},
1793
"America/St_Vincent": {
1794
"ics": [
1795
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1796
],
1797
"latitude": "+0130900",
1798
"longitude": "-0611400"
1799
},
1800
"America/Swift_Current": {
1801
"ics": [
1802
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1803
],
1804
"latitude": "+0501700",
1805
"longitude": "-1075000"
1806
},
1807
"America/Tegucigalpa": {
1808
"ics": [
1809
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1810
],
1811
"latitude": "+0140600",
1812
"longitude": "-0871300"
1813
},
1814
"America/Thule": {
1815
"ics": [
1816
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:ADT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1817
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1818
],
1819
"latitude": "+0763400",
1820
"longitude": "-0684700"
1821
},
1822
"America/Thunder_Bay": {
1823
"ics": [
1824
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1825
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1826
],
1827
"latitude": "+0482300",
1828
"longitude": "-0891500"
1829
},
1830
"America/Tijuana": {
1831
"ics": [
1832
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:PDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1833
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:PST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1834
],
1835
"latitude": "+0323200",
1836
"longitude": "-1170100"
1837
},
1838
"America/Toronto": {
1839
"ics": [
1840
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:EDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1841
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:EST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1842
],
1843
"latitude": "+0433900",
1844
"longitude": "-0792300"
1845
},
1846
"America/Tortola": {
1847
"ics": [
1848
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0400\r\nTZOFFSETTO:-0400\r\nTZNAME:AST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1849
],
1850
"latitude": "+0182700",
1851
"longitude": "-0643700"
1852
},
1853
"America/Vancouver": {
1854
"ics": [
1855
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:PDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1856
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:PST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1857
],
1858
"latitude": "+0491600",
1859
"longitude": "-1230700"
1860
},
1861
"America/Whitehorse": {
1862
"ics": [
1863
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:PDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1864
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:PST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1865
],
1866
"latitude": "+0604300",
1867
"longitude": "-1350300"
1868
},
1869
"America/Winnipeg": {
1870
"ics": [
1871
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0500\r\nTZNAME:CDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1872
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0500\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1873
],
1874
"latitude": "+0495300",
1875
"longitude": "-0970900"
1876
},
1877
"America/Yakutat": {
1878
"ics": [
1879
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0900\r\nTZOFFSETTO:-0800\r\nTZNAME:AKDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1880
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0800\r\nTZOFFSETTO:-0900\r\nTZNAME:AKST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1881
],
1882
"latitude": "+0593249",
1883
"longitude": "-1394338"
1884
},
1885
"America/Yellowknife": {
1886
"ics": [
1887
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:-0700\r\nTZOFFSETTO:-0600\r\nTZNAME:MDT\r\nDTSTART:19700308T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=2SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1888
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0600\r\nTZOFFSETTO:-0700\r\nTZNAME:MST\r\nDTSTART:19701101T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=11;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1889
],
1890
"latitude": "+0622700",
1891
"longitude": "-1142100"
1892
},
1893
"Antarctica/Casey": {
1894
"ics": [
1895
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0800\r\nTZOFFSETTO:+1100\r\nTZNAME:+11\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD",
1896
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+1100\r\nTZOFFSETTO:+0800\r\nTZNAME:+08\r\nDTSTART:20180311T040000\r\nRDATE:20180311T040000\r\nEND:STANDARD"
1897
],
1898
"latitude": "-0661700",
1899
"longitude": "+1103100"
1900
},
1901
"Antarctica/Davis": {
1902
"ics": [
1903
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0700\r\nTZOFFSETTO:+0700\r\nTZNAME:+07\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1904
],
1905
"latitude": "-0683500",
1906
"longitude": "+0775800"
1907
},
1908
"Antarctica/DumontDUrville": {
1909
"ics": [
1910
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+1000\r\nTZOFFSETTO:+1000\r\nTZNAME:+10\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1911
],
1912
"latitude": "-0664000",
1913
"longitude": "+1400100"
1914
},
1915
"Antarctica/Macquarie": {
1916
"ics": [
1917
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+1100\r\nTZOFFSETTO:+1100\r\nTZNAME:+11\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1918
],
1919
"latitude": "-0543000",
1920
"longitude": "+1585700"
1921
},
1922
"Antarctica/Mawson": {
1923
"ics": [
1924
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0500\r\nTZOFFSETTO:+0500\r\nTZNAME:+05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1925
],
1926
"latitude": "-0673600",
1927
"longitude": "+0625300"
1928
},
1929
"Antarctica/McMurdo": {
1930
"ics": [
1931
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+1200\r\nTZOFFSETTO:+1300\r\nTZNAME:NZDT\r\nDTSTART:19700927T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=9;BYDAY=-1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1932
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+1300\r\nTZOFFSETTO:+1200\r\nTZNAME:NZST\r\nDTSTART:19700405T030000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=4;BYDAY=1SU\r\nEND:STANDARD"
1933
],
1934
"latitude": "-0775000",
1935
"longitude": "+1663600"
1936
},
1937
"Antarctica/Palmer": {
1938
"ics": [
1939
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1940
],
1941
"latitude": "-0644800",
1942
"longitude": "-0640600"
1943
},
1944
"Antarctica/Rothera": {
1945
"ics": [
1946
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:-0300\r\nTZOFFSETTO:-0300\r\nTZNAME:-03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1947
],
1948
"latitude": "-0673400",
1949
"longitude": "-0680800"
1950
},
1951
"Antarctica/Syowa": {
1952
"ics": [
1953
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:+03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1954
],
1955
"latitude": "-0690022",
1956
"longitude": "+0393524"
1957
},
1958
"Antarctica/Troll": {
1959
"ics": [
1960
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0000\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:+02\r\nDTSTART:19700329T010000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1961
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0000\r\nTZNAME:+00\r\nDTSTART:19701025T030000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
1962
],
1963
"latitude": "-0720041",
1964
"longitude": "+0023206"
1965
},
1966
"Antarctica/Vostok": {
1967
"ics": [
1968
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0600\r\nTZOFFSETTO:+0600\r\nTZNAME:+06\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1969
],
1970
"latitude": "-0782400",
1971
"longitude": "+1065400"
1972
},
1973
"Arctic/Longyearbyen": {
1974
"ics": [
1975
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0100\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:CEST\r\nDTSTART:19700329T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
1976
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0100\r\nTZNAME:CET\r\nDTSTART:19701025T030000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
1977
],
1978
"latitude": "+0780000",
1979
"longitude": "+0160000"
1980
},
1981
"Asia/Aden": {
1982
"ics": [
1983
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:+03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1984
],
1985
"latitude": "+0124500",
1986
"longitude": "+0451200"
1987
},
1988
"Asia/Almaty": {
1989
"ics": [
1990
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0600\r\nTZOFFSETTO:+0600\r\nTZNAME:+06\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
1991
],
1992
"latitude": "+0431500",
1993
"longitude": "+0765700"
1994
},
1995
"Asia/Amman": {
1996
"ics": [
1997
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EEST\r\nDTSTART:19700326T235959\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1TH\r\nEND:DAYLIGHT",
1998
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:EET\r\nDTSTART:19701030T010000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1FR\r\nEND:STANDARD"
1999
],
2000
"latitude": "+0315700",
2001
"longitude": "+0355600"
2002
},
2003
"Asia/Anadyr": {
2004
"ics": [
2005
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+1200\r\nTZOFFSETTO:+1200\r\nTZNAME:+12\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2006
],
2007
"latitude": "+0644500",
2008
"longitude": "+1772900"
2009
},
2010
"Asia/Aqtau": {
2011
"ics": [
2012
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0500\r\nTZOFFSETTO:+0500\r\nTZNAME:+05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2013
],
2014
"latitude": "+0443100",
2015
"longitude": "+0501600"
2016
},
2017
"Asia/Aqtobe": {
2018
"ics": [
2019
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0500\r\nTZOFFSETTO:+0500\r\nTZNAME:+05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2020
],
2021
"latitude": "+0501700",
2022
"longitude": "+0571000"
2023
},
2024
"Asia/Ashgabat": {
2025
"ics": [
2026
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0500\r\nTZOFFSETTO:+0500\r\nTZNAME:+05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2027
],
2028
"latitude": "+0375700",
2029
"longitude": "+0582300"
2030
},
2031
"Asia/Atyrau": {
2032
"ics": [
2033
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0500\r\nTZOFFSETTO:+0500\r\nTZNAME:+05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2034
],
2035
"latitude": "+0470700",
2036
"longitude": "+0515600"
2037
},
2038
"Asia/Baghdad": {
2039
"ics": [
2040
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:+03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2041
],
2042
"latitude": "+0332100",
2043
"longitude": "+0442500"
2044
},
2045
"Asia/Bahrain": {
2046
"ics": [
2047
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:+03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2048
],
2049
"latitude": "+0262300",
2050
"longitude": "+0503500"
2051
},
2052
"Asia/Baku": {
2053
"ics": [
2054
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0400\r\nTZOFFSETTO:+0400\r\nTZNAME:+04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2055
],
2056
"latitude": "+0402300",
2057
"longitude": "+0495100"
2058
},
2059
"Asia/Bangkok": {
2060
"ics": [
2061
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0700\r\nTZOFFSETTO:+0700\r\nTZNAME:+07\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2062
],
2063
"latitude": "+0134500",
2064
"longitude": "+1003100"
2065
},
2066
"Asia/Barnaul": {
2067
"ics": [
2068
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0700\r\nTZOFFSETTO:+0700\r\nTZNAME:+07\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2069
],
2070
"latitude": "+0532200",
2071
"longitude": "+0834500"
2072
},
2073
"Asia/Beirut": {
2074
"ics": [
2075
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EEST\r\nDTSTART:19700329T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU\r\nEND:DAYLIGHT",
2076
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:EET\r\nDTSTART:19701025T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
2077
],
2078
"latitude": "+0335300",
2079
"longitude": "+0353000"
2080
},
2081
"Asia/Bishkek": {
2082
"ics": [
2083
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0600\r\nTZOFFSETTO:+0600\r\nTZNAME:+06\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2084
],
2085
"latitude": "+0425400",
2086
"longitude": "+0743600"
2087
},
2088
"Asia/Brunei": {
2089
"ics": [
2090
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0800\r\nTZOFFSETTO:+0800\r\nTZNAME:+08\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2091
],
2092
"latitude": "+0045600",
2093
"longitude": "+1145500"
2094
},
2095
"Asia/Chita": {
2096
"ics": [
2097
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0900\r\nTZOFFSETTO:+0900\r\nTZNAME:+09\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2098
],
2099
"latitude": "+0520300",
2100
"longitude": "+1132800"
2101
},
2102
"Asia/Choibalsan": {
2103
"ics": [
2104
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0800\r\nTZOFFSETTO:+0800\r\nTZNAME:+08\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2105
],
2106
"latitude": "+0480400",
2107
"longitude": "+1143000"
2108
},
2109
"Asia/Colombo": {
2110
"ics": [
2111
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0530\r\nTZOFFSETTO:+0530\r\nTZNAME:+0530\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2112
],
2113
"latitude": "+0065600",
2114
"longitude": "+0795100"
2115
},
2116
"Asia/Damascus": {
2117
"ics": [
2118
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:EET\r\nDTSTART:19701030T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1FR\r\nEND:STANDARD",
2119
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EEST\r\nDTSTART:19700327T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1FR\r\nEND:DAYLIGHT"
2120
],
2121
"latitude": "+0333000",
2122
"longitude": "+0361800"
2123
},
2124
"Asia/Dhaka": {
2125
"ics": [
2126
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0600\r\nTZOFFSETTO:+0600\r\nTZNAME:+06\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2127
],
2128
"latitude": "+0234300",
2129
"longitude": "+0902500"
2130
},
2131
"Asia/Dili": {
2132
"ics": [
2133
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0900\r\nTZOFFSETTO:+0900\r\nTZNAME:+09\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2134
],
2135
"latitude": "-0083300",
2136
"longitude": "+1253500"
2137
},
2138
"Asia/Dubai": {
2139
"ics": [
2140
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0400\r\nTZOFFSETTO:+0400\r\nTZNAME:+04\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2141
],
2142
"latitude": "+0251800",
2143
"longitude": "+0551800"
2144
},
2145
"Asia/Dushanbe": {
2146
"ics": [
2147
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0500\r\nTZOFFSETTO:+0500\r\nTZNAME:+05\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2148
],
2149
"latitude": "+0383500",
2150
"longitude": "+0684800"
2151
},
2152
"Asia/Famagusta": {
2153
"ics": [
2154
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:EET\r\nDTSTART:19701025T040000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD",
2155
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EEST\r\nDTSTART:20180325T030000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU\r\nEND:DAYLIGHT"
2156
],
2157
"latitude": "+0350700",
2158
"longitude": "+0335700"
2159
},
2160
"Asia/Gaza": {
2161
"ics": [
2162
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:EET\r\nDTSTART:19701031T010000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SA\r\nEND:STANDARD",
2163
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EEST\r\nDTSTART:20190329T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1FR\r\nEND:DAYLIGHT",
2164
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EEST\r\nDTSTART:20180324T010000\r\nRDATE:20180324T010000\r\nEND:DAYLIGHT"
2165
],
2166
"latitude": "+0313000",
2167
"longitude": "+0342800"
2168
},
2169
"Asia/Hebron": {
2170
"ics": [
2171
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:EET\r\nDTSTART:19701031T010000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SA\r\nEND:STANDARD",
2172
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EEST\r\nDTSTART:20190329T000000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1FR\r\nEND:DAYLIGHT",
2173
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:EEST\r\nDTSTART:20180324T010000\r\nRDATE:20180324T010000\r\nEND:DAYLIGHT"
2174
],
2175
"latitude": "+0313200",
2176
"longitude": "+0350542"
2177
},
2178
"Asia/Ho_Chi_Minh": {
2179
"ics": [
2180
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0700\r\nTZOFFSETTO:+0700\r\nTZNAME:+07\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2181
],
2182
"latitude": "+0104500",
2183
"longitude": "+1064000"
2184
},
2185
"Asia/Hong_Kong": {
2186
"ics": [
2187
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0800\r\nTZOFFSETTO:+0800\r\nTZNAME:HKT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2188
],
2189
"latitude": "+0221700",
2190
"longitude": "+1140900"
2191
},
2192
"Asia/Hovd": {
2193
"ics": [
2194
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0700\r\nTZOFFSETTO:+0700\r\nTZNAME:+07\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2195
],
2196
"latitude": "+0480100",
2197
"longitude": "+0913900"
2198
},
2199
"Asia/Irkutsk": {
2200
"ics": [
2201
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0800\r\nTZOFFSETTO:+0800\r\nTZNAME:+08\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2202
],
2203
"latitude": "+0521600",
2204
"longitude": "+1042000"
2205
},
2206
"Asia/Istanbul": {
2207
"ics": [
2208
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:+03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2209
],
2210
"latitude": "+0410100",
2211
"longitude": "+0285800"
2212
},
2213
"Asia/Jakarta": {
2214
"ics": [
2215
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0700\r\nTZOFFSETTO:+0700\r\nTZNAME:WIB\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2216
],
2217
"latitude": "-0061000",
2218
"longitude": "+1064800"
2219
},
2220
"Asia/Jayapura": {
2221
"ics": [
2222
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0900\r\nTZOFFSETTO:+0900\r\nTZNAME:WIT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2223
],
2224
"latitude": "-0023200",
2225
"longitude": "+1404200"
2226
},
2227
"Asia/Jerusalem": {
2228
"ics": [
2229
"BEGIN:DAYLIGHT\r\nTZOFFSETFROM:+0200\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:IDT\r\nDTSTART:19700327T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYMONTHDAY=23,24,25,26,27,28,29;BYDAY=FR\r\nEND:DAYLIGHT",
2230
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0200\r\nTZNAME:IST\r\nDTSTART:19701025T020000\r\nRRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU\r\nEND:STANDARD"
2231
],
2232
"latitude": "+0314650",
2233
"longitude": "+0351326"
2234
},
2235
"Asia/Kabul": {
2236
"ics": [
2237
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0430\r\nTZOFFSETTO:+0430\r\nTZNAME:+0430\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2238
],
2239
"latitude": "+0343100",
2240
"longitude": "+0691200"
2241
},
2242
"Asia/Kamchatka": {
2243
"ics": [
2244
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+1200\r\nTZOFFSETTO:+1200\r\nTZNAME:+12\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2245
],
2246
"latitude": "+0530100",
2247
"longitude": "+1583900"
2248
},
2249
"Asia/Karachi": {
2250
"ics": [
2251
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0500\r\nTZOFFSETTO:+0500\r\nTZNAME:PKT\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2252
],
2253
"latitude": "+0245200",
2254
"longitude": "+0670300"
2255
},
2256
"Asia/Kathmandu": {
2257
"ics": [
2258
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0545\r\nTZOFFSETTO:+0545\r\nTZNAME:+0545\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2259
],
2260
"latitude": "+0274300",
2261
"longitude": "+0851900"
2262
},
2263
"Asia/Khandyga": {
2264
"ics": [
2265
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0900\r\nTZOFFSETTO:+0900\r\nTZNAME:+09\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2266
],
2267
"latitude": "+0623923",
2268
"longitude": "+1353314"
2269
},
2270
"Asia/Kolkata": {
2271
"ics": [
2272
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0530\r\nTZOFFSETTO:+0530\r\nTZNAME:IST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2273
],
2274
"latitude": "+0223200",
2275
"longitude": "+0882200"
2276
},
2277
"Asia/Krasnoyarsk": {
2278
"ics": [
2279
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0700\r\nTZOFFSETTO:+0700\r\nTZNAME:+07\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2280
],
2281
"latitude": "+0560100",
2282
"longitude": "+0925000"
2283
},
2284
"Asia/Kuala_Lumpur": {
2285
"ics": [
2286
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0800\r\nTZOFFSETTO:+0800\r\nTZNAME:+08\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2287
],
2288
"latitude": "+0031000",
2289
"longitude": "+1014200"
2290
},
2291
"Asia/Kuching": {
2292
"ics": [
2293
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0800\r\nTZOFFSETTO:+0800\r\nTZNAME:+08\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2294
],
2295
"latitude": "+0013300",
2296
"longitude": "+1102000"
2297
},
2298
"Asia/Kuwait": {
2299
"ics": [
2300
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0300\r\nTZOFFSETTO:+0300\r\nTZNAME:+03\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2301
],
2302
"latitude": "+0292000",
2303
"longitude": "+0475900"
2304
},
2305
"Asia/Macau": {
2306
"ics": [
2307
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+0800\r\nTZOFFSETTO:+0800\r\nTZNAME:CST\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2308
],
2309
"latitude": "+0221150",
2310
"longitude": "+1133230"
2311
},
2312
"Asia/Magadan": {
2313
"ics": [
2314
"BEGIN:STANDARD\r\nTZOFFSETFROM:+1100\r\nTZOFFSETTO:+1100\r\nTZNAME:+11\r\nDTSTART:19700101T000000\r\nEND:STANDARD"
2315
],